1. Jedinečné dosiahnuté vzdelanie v odbore (všetky školiace zariadenia na SR a ČR vrátane Fakulty telesnej výchovy)
2. Jedinečná klientská starostlivosť od A po Z (diagnostika, exaktné metodické vedenie, priebežné vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov)
3. Jedinečná koncepcia sledovania dosiahnutých výsledkov (každé 4 mesiace)
4. Jedinečnosť v dochvílnosti a dodržiavaní dohodnutých termínov (6.00 - 22.00, celoročne)
5. Jedinečnosť v tvorbe jedálnych programov (multimediálne DVD)
6. Jedinečnosť v tvorbe tréningových programov (klient dokáže napredovať bez problémov aj sám)
7. Jedinečnosť v mediálnej prezentácii, ďalšom odbornom školení a rozvíjaní.